mapa Kraków
  pl en
MAP CRACOW About WebGIS Contact
citrusGIS

Developer of this website offers
Geospatial Databases
Streets, transport, natural resources, real estates
WebMapping by CitrusGIS

 
 

New cracow map

Webmapping, web-maps for the Cities

Zapraszam do współpracy wszystkie zainteresowane miejscowości. Podobny serwis utworzyć można dla każdego miasta, gminy, regionu, parku czy rezerwatu. W ofercie jest utworzenie baz danych geograficznych oraz ich prezentacja w serwisie web-gis. Jednym z gotowych roziązań są internetowe planany miast, wraz z dowolną infrastrukturą (turystyczną, noclegową, urzędowo-administracyjną itp.), geograficzne bazy danych. W serwisach wykorzystać można istniejące dane z jednostek, takich jak: Geodezja, Ewidencja Gruntów, Gopodarka Nieruchomości, Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu, Planowanie Przestrzenne, Ochrona Środowiska itd. Dane można sporządzić dane na zamówienie.

Istnieje możliwość pobrania danych bezpośrednio z Systemu EWID (Działki, Budynki, Adresy, Plany sytuacyjne, Użytki Gruntowe, Sieci Uzbrojenia Terenu, Rzeźba Terenu itd.)

W serwisie prezentować można informacje z wielu dziedzin społecznych i gospodarczych. Mapa komunikacji miejskiej, przebieg linii MPK, lokalizacja przystanków, lokalizacja firm, kina, teatry, muzea, ścieżki rowerowe, ulice, budynki, parki - to tylko przykłady zastosowań.
Technologie Web-GIS mają swoje zastosowanie w dziedzinach administracji:

  • Miejscowe Plany Zagospodarowania Przestrzennego
  • Ewidencja Gruntów i Budynków - Kataster Nieruchomości
  • Ewidencja Sieci Uzbrojenia Terenu
  • Ewidencja dróg i ulic
  • Zarządzanie zasobami wodnymi - Gospodarka wodna

Mapa Kraków tworzona jest w technologii WebGIS. Na serwerze zainstalowany jest serwer map, baza danych przestrzennych (OGC) oraz cały szereg programów tworzących funkcjonalność GIS.

select distinct idforeignt as idkomunika,titlepl as name from poi where the_geom && (select expand(the_geom,2500) from poi where id=1358) AND id<10000 limit 40;

Example of Bus stops MPK: Bus/Tram stop: Czułów I, Bus/Tram stop: Mników Sklep, Bus/Tram stop: Czułów II, Bus/Tram stop: Droga do Kaszowa, Bus/Tram stop: Dziady,

Warunki umieszczania danych w serwisie

Zabronione jest umieszczanie treści: wprowadzających w błąd, niezgodnych z rzeczywistym stanem, niedozwolonych przepisami prawa, wulgarnych, obraźliwych, erotycznych, naruszających prawa osób trzecich.
Dane umieszczane są przez użytkowników serwisu. W związku z tym administrator Internetowej Mapy Krakowa (MapaKrakow.pl) nie ponosi odpowiedzialności za treść danych oraz nie daje żadnej gwarancji w związku z umieszczeniem danych w bazie.
Administrator może usunąć obiekt z mapy oraz zablokować adres sieciowy użytkownika bez podania uzasadnienia.
Funkcja dodawania obiektów na mapę udostępniana jest tylko i wyłącznie w celu testowania i demonstracji technologii. Jakiekolwiek roszczenia cywilno-prawne nie mogą mieć miejsca. Niniejszy portal nie jest podmiotem pośredniczącym w umowie najmu nieruchomości w myśl przepisów Ustawy o Gospodarce Nieruchomościami (Dz.U.00.46.543 z późniejszymi zmianami). Umieszczanie informacji o lokalach przez użytkowników portalu służy tylko i wyłącznie przeprowadzaniu testów oprogramowania. Administrator nie udziela żadnych gwarancji ani poręczeń oraz nie odpowiada za prawdziwość umieszczanych na Mapie Krakowa treści.

Wykorzystano materiały z Państwowego Zasobu Geodezyjnego i Kartograficznego na podstawie Zezwolenia Marszałka Województwa Małopolskiego nr 26/06, 06/07.

mapa_left mapa_right